llmu Islam : Taharah

Taharah- Menyamak Kulit
Menyamak Kulit 1. Tujuan menyamak ialah untuk menyucikan kulit yang najis (bangkai). 2. Hukum menyamak kulit adalah harus. 3. Menyamak tidak tertentu kepada orang Islam sahaja bahkan orang kafir pun boleh menyamak asalkan ia mengikut cara yang dilakukan oleh orang Islam. 4. Hubungan menyamak kulit dengan kehidupan manusia: Untuk menambahkan ekonomi bagi mereka yang melakukannya. Untuk...
Taharah- (Bersugi)
Bersugi (bersiwak) 1. Bersugi atau bersiwak adalah suatu perbuatan bagi membersihkan mulut dan gigi 2. Bersugi hukumnya adalah sunat dan masanya ialah bila-bila masa tetapi masa yang paling dituntut ialah setelah bangun dari tidur, ketika hendak mendirikan sembahyang , ketika hendak membaca Al-Quraan dan ketika berubah bau mulut. 3. Dihukumkan makruh bersugi apabila telah gelincir matahari (...
Taharah - (Pembahagian Jenis Air)
Pembahagian jenis Air Air dari segi hukum terbahagi kepada tiga jenis, Iaitu: ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. 1. Air yang suci dan boleh menyucikan benda lain. Ia terbahagi kepada dua: a) Air Mutlaq: Daripada Abu Hurairah r.a.h. katanya , seorang Badwi berdiri lalu terkencing di dalam masjid, kemudian para sahabat pergi mencegahnya . Lalu Rasulullah s...
Taharah- (Bersuci)
1. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. 2. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. 3. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. 4. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Anfal, ayat 11 yang bermaksud :